Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

  • Naší misí a posláním jsou spokojené děti a spokojení rodiče.
  • Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost, dokáže se projevovat, rozvíjet a učit dle svých možností, svým tempem, do jisté míry bez pomoci druhých.
  • Náš tým vytváří příjemné a podnětné prostředí, motivující děti ke všem aktivitám, které je vedou k tvořivému sebezdokonalování.
  • Učitelky pomáhají dětem rozhodovat se tak, aby se dle svých schopností rozvíjely a rozhodovaly a za svá rozhodnutí nesly zodpovědnost.
  • Vedeme děti ke vztahu k druhým, k přírodě, ke zdravému životnímu stylu, třídění odpadu, pěstování zeleniny a bylinek, k sebereflexi a sebepoznání.
  • Jsme otevření podnětům rodičů, zpětná vazba je důležitá pro naši práci.
  • Rádi podpoříme vztahy rodič- dítě-mateřská škola, proto vás rádi zapojíme do všech aktivit.
  • Samozřejmostí jsou konzultační hodiny, v případě nutnosti zajištění odborné péče a poradenství.
  • Chceme být místem plným života a smíchu, aby děti měly srdce plné radosti.

Výchova a vzdělávací plány

Školní řád

Zápis a kritéria pro přijetí