Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Mrsklesy, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Mrsklesy,
Mrsklesy č.p. 49
783 65 Mrsklesy

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna - výdejna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Mrsklesy, příspěvková organizace
  Mrsklesy 49
  783 65, pošta Mariánské údolí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Mrsklesy, příspěvková organizace
  Mrsklesy 49
  783 65, pošta Mariánské údolí

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 351 435

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msmrsklesy.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Mrsklesy, příspěvková organizace
  Mrsklesy 49
  783 65, pošta Mariánské údolí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  eva.kominkova@mrsklesy.cz

 • 4.8 Datová schránka

   bpsku7w

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

75026619

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: eva.kominkova@mrsklesy.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  bpsku7w

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Mrsklesy, příspěvková organizace,Mrsklesy 49, 783 65, pošta Mariánské údolí

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Ředitelka - Bc. Eva Komínková

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  -

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Mrsklesy, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.