Drobečková navigace

Úvod > O škole > Organizace školního dne

Organizace školního dne

Otevírací doba MŠ 6:00 - 16:00 

Náš den

6:00 - 8.00 

 

scházení dětí ve třídě, ranní hry dle volby a přání dětí

8:00 - 9:30

didakticky zacílené činnosti/záměrné i spontánní učení/ve skupinách, individuálně

individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

jazykové chvilky

smyslové hry

cvičení

hygiena, svačina 

09:30 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

převlékání, hygiena, oběd

12:00 - 13:45

hygiena, odpočinek (3-5 leté děti) 

12:15 - 13:45

hygiena, odpočinek (5-7 leté děti) 

klid na lehátku 20-30 minut, náhradní nespací aktivity 

13:45 - 16:00 

hygiena, svačina

odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu a přání dětí 

pokračování didakticky cílených činností 

individuální činnosti s dětmi s OŠD, činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, smyslové hry 

Režim dne je přizpůsobován provozu školy a věkovým zvláštnostem dětí, jejich potřebám a zájmům.

Proto jsou uvedené časové termíny přibližné - orientační.