Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Výchova a ŠVP

Výchova a školní vzdělávací plány

 

Podívejte se na ŠVP "Putování s beruškou"

 

Záměry,úkoly a cíle,které vycházejí z hodnocení práce školy

 1. Nadále se zaměřit na přirozený a zdravý vývoj dítěte, na morálně volní vlastnosti
 2. Dále rozšiřovat poznání o okolním světě dítěte, ochranu  přírody,ekologickou výchovu
 3. Rozvíjet dále dětské schopnosti s hlubším individuálním  přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou
 4. Dále zkvalitňovat výchovnou práci podle Rámcového programu pro předškolní výchovu
 5. Pečlivě rozpracovávat tématický  měsíční program  „Beruščin rok„ a to na denní krátkou přípravu učitelky výběrem  činností směřujícím ke splnění daných úkolů, tento doplňovat a upřesňovat,seznámit se a vpracovat novou publikaci "Co vidíš,co slyšíš,co dovedeš" do ročního a měsíčního plánu výchovné práce a  pracovat s pomůckou pro učitele „Objevujeme svět pro  život“ a "Evaluace I,II a dalšími novými materiály dle nabídky. Učitelky výběrem činností směřují ke splnění  daných úkolů
 6. Dále spolupracovat s logopedkou  při nápravě výslovnosti
 7. Více zapojovat rodiče do života v mateřské škole

Cíle pedagogické činnosti

 1. Cílem výchovného působení v naší mateřské škole je prožít aktivní a šťastné dětství, aby naše děti byly samostatné,zvídavé,schopné komunikovat s ostatními bez vad řeči a se širokou slovní zásobou.
 2. Připravovat dětem činnosti,reálné a konkrétní aktivity,využívat vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte.Podporovat zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti.
 3. Nenásilnou formou se věnovat intenzivní přípravě
  na školu formou her a prožitkových činností.Procvičovat úkoly ve všech výchovných složkách tak,aby byl dětem usnadněn přechod z MŠ do ZŠ.
 4. Učit děti vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním,kulturním a etnickým odlišnostem.
 5. Vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit  zdraví, přírodu v návaznosti na rodinnou výchovu.