Mateřská škola Mrsklesy-přísp.organizace
Mrsklesy 49
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Co byste měli vědět, než se znovu otevře MŠ

Co byste měli vědět, než se znovu otevře MŠDatum konání:
8.4.2021

Co byste měli vědět, než se znovu otevře MŠ

Kdy a pro koho se otevřou MŠ?

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

 • MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

 

Jak to bude probíhat?

 • MŠ už NEMAJÍ výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže.
 • Pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ může dítě doprovodit na testování.

 

Testování 

Testování dětí

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

 

Frekvence testování:

 • 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

 Nemusí se testovat:

 • Testovat se NEMUSÍ děti, které:
  • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

 

Co dělat, pokud je výsledek preventivního testu pozitivní

Škola:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte.
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

 

Zákonný zástupce:

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ve škole vyzvednout.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Lékař:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

 

Pozitivní dítě:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

 

Spolužáci pozitivního dítěte

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

 

Než školy začnou testovat děti

Škola před zahájením preventivního testování informuje všechny dotčené děti a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v mimořádném opatření. 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 

Zdroj: https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/

 

ODKAZY:

Instruktážní video, jak probíhá testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

testovani-letak-singclean.pdf

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf